ALLEGRETTO

Zajęcia zespołu instrumentalnego "Allegretto" odbywają się
w SP3 w Rybniku. Uczniowie zapoznają się tutaj z techniką gry na instrumentach sztabkowych takich jak dzwonki chromatyczne
i metalofony.
W zajęciach uczestniczą również dzieci grające na skrzypcach, fletach, klarnecie itp......
Zespół bierze udział w licznych koncertach i festiwalach.
Kreator stron www - szybka strona internetowa